Thuê tài chính

Khái niệm?
VILC cam kết mua máy móc, thiết bị và các động sản khác theo yêu cầu của Bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với máy móc thiết bị thuê trong suốt thời hạn thuê.
Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận.
Khi kết thúc thời hạn thuê, Bên thuê được chuyển quyền sở hữu đối với tài sản thuê.
 
Loại tài sản thuê?
Bên thuê có thể thuê các loại máy móc thiết bị được chế tạo tại Việt Nam hoặc nhập khẩu từ nước ngoài, bao gồm:
Quy trình

Khách hàng tiêu biểu

Hotline
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ