Hỏi & đáp

Hỏi : Bên Thuê phải đóng tiền ký quỹ cho VILC. VILC trả lãi cho Bên Thuê như thế nào? Khi nào VILC trả lại tiền ký quỹ cho Bên Thuê? Tiền ký quỹ có cấn trừ tiền thuê kỳ cuối không?
Trả lời : Do tiền ký quỹ là một khoản tiền đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính, VILC không trả tiền lãi cho Bên Thuê suốt thời hạn thuê. Khi kết thúc thời hạn thuê và khi Bên Thuê đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng cho thuê tài chính, VILC sẽ hoàn trả tiền ký quỹ cho Bên Thuê.
Hỏi : Bên Thuê chịu phí bảo hiểm nhưng người thụ hưởng bảo hiểm là VILC. Bên Thuê cần làm gì để được sử dụng tiền bồi thường bảo hiểm cho việc sửa chữa tài sản thuê bị hư hỏng?
Trả lời : Bên Thuê chịu phí bảo hiểm nhưng người thụ hưởng bảo hiểm là VILC. Bên Thuê cần làm gì để được sử dụng tiền bồi thường bảo hiểm cho việc sửa chữa tài sản thuê bị hư hỏng?
Hỏi : Bên Thuê muốn thuê máy móc nhập khẩu từ nước ngoài. Thủ tục nhập khẩu ai sẽ thực hiện và chi phí ai chịu?
Trả lời : VILC mua máy móc từ nhà cung cấp nước ngoài theo hợp đồng ngoại thương và đứng tên nhập khẩu máy móc trên tờ khai hải quan. VILC thực hiện việc khai báo hải quan điện tử dựa theo các thông tin được Bên Thuê xác nhận. VILC cấp giấy giới thiệu để Bên Thuê làm việc trực tiếp với hải quan và đưa máy móc về nơi Bên Thuê sử dụng. Chi phí liên quan sẽ do Bên Thuê chịu.
Hỏi : Bên đi thuê có được trích khấu hao tài sản thuê tài chính không?
Trả lời : Bên đi thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua lại tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.
Hỏi : VILC nắm giữ quyền sở hữu tài sản thuê trong suốt thời hạn thuê. Vậy khi thanh lý hợp đồng thuê, VILC làm thủ tục gì để chuyển quyền sở hữu cho Bên Thuê? Chi phí ai chịu?
Trả lời : Khi kết thúc thời hạn thuê, Bên Thuê sẽ mua lại tài sản thuê theo giá tượng trưng được ấn định ngay lúc ký hợp đồng cho thuê tài chính được gọi là giá trị mua lại và VILC phát hành hóa đơn tài chính cho Bên Thuê. Bên Thuê và VILC ký biên bản thanh lý hợp đồng thể hiện việc chuyển giao quyền sở hữu từ VILC sang Bên Thuê. Chi phí phát sinh (nếu có) do Bên Thuê chịu.
Hỏi : Bên Thuê có được tự ý đăng/ dán quảng cáo lên xe thuê tài chính của VILC không?
Trả lời : Bên Thuê được đăng/ dán quảng cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bên Thuê phù hợp với quy định pháp luật sau khi được sự đồng ý của VILC.
Hỏi : Bên Thuê muốn thuê xe ô tô. Thủ tục đăng ký xe ai sẽ thực hiện và chi phí ai chịu?
Trả lời : Nhà cung cấp hoặc Bên Thuê thực hiện việc đóng thuế trước bạ, đăng ký xe với công an giao thông và đăng kiểm xe tùy theo thỏa thuận. VILC ký các chứng từ cần thiết để nhà cung cấp hoặc Bên Thuê thực hiện công việc. Chi phí có hóa đơn, biên lai hợp lệ do VILC chi trả và tính vào tiền thuê của Bên Thuê.
Hỏi : Thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính được chuyển giao cho bên đi thuê như thế nào?
Trả lời : Tổ chức cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải có hóa đơn GTGT (đối với tài sản mua trong nước) hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu (đối với tài sản nhập khẩu); tổng số tiền thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT dịch vụ cho thuê tài chính phải khớp với số tiền thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT (hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu).
Các trường hợp tài sản mua để cho thuê không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, không có hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì không được ghi thuế GTGT trên hóa đơn.
Tổ chức cho thuê tài chính và bên đi thuê được lựa chọn chuyển giao dần từng kỳ hoặc toàn bộ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn tài sản mua cho thuê tài chính cho bên đi thuê tài chính được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, tổ chức cho thuê tài chính lập hóa đơn cho bên đi thuê để làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: 
Trên hóa đơn GTGT thu tiền dịch vụ cho thuê tài chính, tổ chức cho thuê tài chính ghi rõ: thanh toán dịch vụ cho thuê tài chính và thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ cho thuê tài chính (không bao gồm thuế GTGT của tài sản), dòng thuế suất không ghi và gạch chéo, dòng tiền thuế GTGT ghi số thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính. 

Khách hàng tiêu biểu

Hotline
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ