Bán và tái thuê

Khái niệm?
VILC mua động sản thuộc quyền sở hữu của Bên thuê và cho Bên thuê thuê tài chính lại chính tài sản đó để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Qua dịch vụ này, Bên thuê không những vẫn tiếp tục được sử dụng tài sản của mình mà còn có thêm nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Khi kết thúc thời hạn thuê, quyền sở hữu đối với tài sản thuê được chuyển lại cho Bên thuê.

 
Loại tài sản thuê?
Bên thuê có thể bán và tái thuê các loại máy móc thiết bị được chế tạo tại Việt Nam hoặc nhập khẩu từ nước ngoài, bao gồm:
Quy trình

Khách hàng tiêu biểu

Hotline
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ