Tin tức old

Chương trình tín dụng ưu đãi “LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP”

Chương trình tín dụng ưu đãi “LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP”

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong tình hình kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 cũng thực hiện chỉ đạo của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước, Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam (VILC) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi “LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP” dành cho các khách hàng là doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp FDI) thuê tài chính tại VILC.

 

Theo nội dung của Chương trình, khách hàng sẽ được áp dụng lãi suất thuê ưu đãi trung bình từ 6.0% - 7.5%/năm (đối với nhu cầu thuê bằng VND) và 3.0%-4.5%/năm (đối với nhu cầu thuê bằng USD), thời gian thuê từ 1-5 năm, tài sản thuê bao gồm các loại máy móc thiết bị xây dựng, máy công cụ, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, thiết bị y tế….. Hạn mức tài trợ lên đến 90% giá trị thiết bị đối với khách hàng hiện hữu và thiết bị thuê mới. Thời gian áp dụng chương trình: từ 01/06/2021 đến hết 31/10/2021.

 

Song song với việc triển khai chương trình tín dụng ưu đãi nêu trên, VILC còn thực hiện xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng hiện hữu hoạt động các lĩnh vực trực tiếp hoặc gián tiếp đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

 

Với những hành động thiết thực và kịp thời phù hợp với diễn biến mới của dịch COVID-19, VILC luôn mong muốn được chia sẻ với khách hàng, chung tay cùng cộng đồng vượt qua đại dịch.

Ngày 05/06/2021

Chi tiết
Chương trình tín dụng ưu đãi “LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP”

Chương trình tín dụng ưu đãi “LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP”

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong tình hình kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 cũng thực hiện chỉ đạo của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước, Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam (VILC) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi “LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP” dành cho các khách hàng là doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp FDI) thuê tài chính tại VILC.

 

Theo nội dung của Chương trình, khách hàng sẽ được áp dụng lãi suất thuê ưu đãi trung bình từ 6.0% - 7.5%/năm (đối với nhu cầu thuê bằng VND) và 3.0%-4.5%/năm (đối với nhu cầu thuê bằng USD), thời gian thuê từ 1-5 năm, tài sản thuê bao gồm các loại máy móc thiết bị xây dựng, máy công cụ, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, thiết bị y tế….. Hạn mức tài trợ lên đến 90% giá trị thiết bị đối với khách hàng hiện hữu và thiết bị thuê mới. Thời gian áp dụng chương trình: từ 01/06/2021 đến hết 31/10/2021.

 

Song song với việc triển khai chương trình tín dụng ưu đãi nêu trên, VILC còn thực hiện xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng hiện hữu hoạt động các lĩnh vực trực tiếp hoặc gián tiếp đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

 

Với những hành động thiết thực và kịp thời phù hợp với diễn biến mới của dịch COVID-19, VILC luôn mong muốn được chia sẻ với khách hàng, chung tay cùng cộng đồng vượt qua đại dịch.

Chi tiết

Khách hàng tiêu biểu

Hotline
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ