→ 
 › 

VIỆC CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ COVID-19

Đối tượng khách hàng: Khách hàng đang có dư nợ cho thuê tài chính

Điều kiện áp dụng:

-    Hợp đồng thuê được bắt đầu trước ngày 10/06/2020
-    Ngành nghề kinh doanh: ngành chế biến thực phẩm, vận tải, du lịch, hoặc các ngành nghề khác bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi dịch Covid – 19
-    Doanh thu bị sụt giảm ít nhất 20% so với cùng kỳ năm ngoái

Các biện pháp hỗ trợ được xem xét:

-    Được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện cơ cấu nợ
-    Gia hạn nợ nhưng thời gian gia hạn không quá 12 tháng kể từ ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ
-    Được xem xét miễn lãi trả chậm phát sinh trong giai đoạn hỗ trợ

Các hồ sơ yêu cầu:

-    Đơn xin đề nghị cơ cấu nợ do bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19, cùng phương án khả thi/cam kết trả nợ theo thời hạn đề nghị cơ cấu lại
-    Các hồ sơ, bằng chứng để chứng minh những thiệt hại do Covid – 19 gây ra

Khách hàng tiêu biểu

Hotline
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ